József Attila

Budapest, Ferencváros, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.

Posztumusz Kossuth és Baumgarten-díjas költő.

 

Édesapja József Áron (1871-1937) egy romániai bánáti szappanfőző munkás, édesanyja Pőcze Borbála (1875-1919) szabadszállási parasztlányból lett napszámos mosónő. Két idősebb nővére Eta (1903–2004) és Jolán (1899–1950), 3 testvére korábban meghal.

 

József Attila 3 éves, mikor édesapja elhagyja a családot, visszamegy Romániába. Hihetetlen szegénységben és nyomorban élnek, az édesanya alig tudja eltartani a három gyereket. Végül a két kisebb gyereket, Attilát és Etelt a Gyermekvédő Liga gondjaira bízza, akik 1910-ben nevelőszülőkhöz adják őket Öcsödre, ahol József Attila ötévesen egy farmon dolgozik cserébe az ellátásért, állatot etet, legeltet. Itt kezdi meg az elemi iskolát. A nevelőszülei Pistának hívják, mondván, hogy nincsen olyan név, hogy Attila, ez identitástudatában zavarokat kelt. Harmadikos korában ezért nagy lelkesedéssel olvas Attila hun vezérről talált irodalmat, ami az irodalom megszeretéséhez vezet. (...Ez az élmény tett gondolkodóvá...)

 

1912-ben a gyerekek hazaszöknek Budapestre édesanyjukhoz, ahol továbbra is nagy szegénységben élnek. Többször nagyapja csőszházában nyaral. Az elemi iskola mellett alkalmi fizikai munkákat végez, hogy kiegészítse anyja keresetét; sokat betegeskedik. 1914-ben nővérével történt veszekedés után öngyilkossággal próbálkozik, lúgot iszik. Ugyanezen évben a 15 éves Jolán férjhez megy Pászti Elemérhez, és a család rövid időre beköltözik a férj Üllői úti lakásába, a férj pedig a frontra megy. Anyja 1917-től munkaképtelen, a gyerekek tartják el, Attila ebben az évben írja első verseit. Jolán 1918-ban elválik, és Makai Ödön ügyvédnél talál állást, akivel 1919-ben összeházasodik. Attila 1918 nyarán pár hétig Abbáziában (Opatija) nyaral állami finanszírozással.

 

Édesanyja 1919-ben meghal, a testvérek Jolánékhoz költöznek. József Attilának sógora, Makai Ödön lesz a gyámja, ő járatja középiskolába. Attila 1920-ban az iskolából kimarad, de júliusban magánvizsgát tesz. Ebben az évben két hétig papnövendék, nyáron kotróhajón hajóinas, verseket ír. Októbertől Makai segítségével a makói gimnáziumban folytatja tanulmányait és verseket ír az igazgató lányához. Év végén jó tanulmányi eredményéért jutalomban részesítik. Következő évben már osztályelső, megélhetésért tanítást vállal. Iskolai lap indítási kérelmét elutasítják, verseit a helyi újságok nem adják ki.

 

1922 tavaszán befogadja a makói értelmiségi közösség, bemutatják Juhász Gyulának, aki támogatja. A tanulmányi év végi bizonyítványa színjeles, önképzőköri díjakat nyer, mégis családi konfliktusok miatt júniusban ismét öngyilkosságot kísérel meg, gyógyszert vesz be. A kórházi felépülést követően a nyári szünetben dolgozik, korrepetál, kukoricacsősz, hagymát szed. Gyalog elmegy Szegedre Juhász Gyulához, hogy segítségét kérje, s akinek ajánlására több szegedi lap kiadja verseit. Szeptembertől az iskola mellett házitanítóként is dolgozik, novemberben megjelenik első verseskötete, decemberben verseit közlik a helyi lapok, sőt a Nyugat is.

 

1923 januárjában a gimnáziumból kimarad, Szegeden részt vesz egy folyóirat kiadásában, tavasszal a Nyugatban és a Kék madár lapban jelennek meg versei. Májusban Juhász Gyulánál összeismerkedik Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Szabó Lőrinccel, mesterét verssel köszönti. Sikerei ellenére májusban öngyilkossági szándékkal a makói vasúti sínekre fekszik. Júniusban barátai segítségével a 7. és 8. gimnáziumi év anyagából sikeres összevont vizsgát tesz, decemberben a budapesti Werbőczy gimnáziumban leérettségizik.

 

1924. januárban az ügyészség Lázadó Krisztus című verse miatt perbe fogja Istengyalázás címén, a Bíróság júliusban nyolc hónapi fogházra és 200.000 korona pénzbüntetésre ítéli. Az ítélettel az újságok sokat foglalkoznak, ennek köszönhetően országos hírű lesz. Fellebbez, és októberben a Táblabíróság az ítéletet enyhíti, majd 1925. márciusban a Kúria felmenti.

1924. februárban Budapestre megy, áprilisban könyvügynök, majd negyedévig banktisztviselő, folyamatosan verseket ír, a fővárosi irodalmi élet aktív résztevője, széles baráti körre tesz szert. Augusztusban felvételizik és szeptembertől a szegedi Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem magyar-francia-filozófia szakos hallgatója. Barátainál vagy albérletben lakik, sokat nélkülöz, többször szerelmes lesz, kapcsolatba lép a Szociáldemokrata Párttal, megismerkedik Móra Ferenccel. Sikerei vannak az egyetemen a magyar irodalomtörténeti szemináriumon.

 

1925 januárjában megjelenik második verseskötete, ismét szerelmes. Márciusban publikált Tiszta szívvel című verse miatt kirobbant jobboldali tiltakozások eredményeként Horger Antal professzor eltanácsolja a tanári pályától. A második félévet még elvégzi, júniusban Budapestre megy. Kapcsolatba kerül Rákosi Mátyással, s belép a Magyarországi Szocialista Munkáspártba.

 Októberben Bécsbe megy a barátaihoz, a Collegium Hungaricumba kerül, tanításból él, lapot szerkeszt, újságot árul. Novembertől beiratkozik a bécsi egyetemre, előadásokra és könyvtárba jár, marxista és anarchista írásokkal találkozik. Részt vesz a bécsi magyar irodalmi életben, megismerkedik Kassák Lajossal, Déry Tiborral.

 

1926 elején diákotthonban kap szállást, kapcsolatba kerül Landler Jenővel, Lukács Györggyel, Balázs Bélával, Hatvany Lajossal. Július végén hazatér Magyarországra. Augusztusban megismerkedik Karinthy Frigyessel. Szeptemberben Párizsba megy szegedi barátjához, bohém kávéházi és egyben nélkülöző életet él, kapcsolatba kerül a kinti magyarokkal. Novembertől a Sorbonne hallgatója, megismerkedik a marxista tanokkal, versei jelennek meg.

 

1927 elején kapcsolatba kerül a Francia Kommunista Párttal, Francois Villon költészetét tanulmányozza, francia verse jelenik meg. Nyáron két hónapot a Francia Riviérán tölt. Augusztusban hazatér Budapestre, ahol költeményeit ekkor már rendszeresen jelentetik meg a különböző napilapok, irodalmi folyóiratok. Szeptembertől beiratkozik a budapesti egyetem bölcsészkarára, ahol két szemesztert végez el. Ősszel barátságot köt Illyés Gyulával és Németh Andorral.

 

1928 elején megismerkedik Vágó Mártával, akivel egymásba szeretnek, rajta keresztül polgári radikális és liberális körökbe jut. Egyetemre jár, albérletben él, nyomorog, verseket ír, többek közt szerelméhez. Mártát szülei Londonba küldik, így kapcsolatuknak véget vetnek. Nyáron új barátai a népi mozgalommal ismertetik meg. Decemberben a Babits Mihály szervezésében megtartott előadó esten saját maga adja elő verseit.

 

1929. elején sokat utazik, így Makóra, Szegedre és Hódmezővásárhelyre nővéreihez. Februárban megjelenik harmadik verseskötete. Az éhezéstől gyomorbajos, ruhái szakadtak, nővérei és Makai Ödön támogatják. Közben Makai Ödön Jolántól elválik és Etát veszi el. Márciustól két hónapig a Magyar Külkereskedelmi Intézet Rt-nél dolgozik, szerelmével történt szakítás miatt idegösszeomlást kap és elbocsájtják. Kérvényére októberben 3 hétig a Biztosító balatonlellei szanatóriumában pihen. Rövid időre a népi írók mozgalmához, valamint a munkásmozgalom kommunista szárnyához csatlakozik. Decembertől a Bajcsy-Zsilinszky Endre szerkesztett Előörs című nemzeti radikális lap munkatársa.

 

1930 januárjában pamfletet ír Babits Mihály ellen. Nyáron a Bartha Miklós Társaság röpiratát fogalmazza, majd terjeszti. Szeptemberben jelen van a budapesti munkástüntetésen, tagja lesz az illegális kommunista pártnak. Összeköltözik Szántó Judittal.

 

1931. márciusban kiadja negyedik verseskötetét Hatvany Lajos támogatásával. Áprilistól hivatalosan szociáldemokrata, közben illegális kommunista szemináriumokat tart. Verseskötete miatt májusban az ügyészség eljárást indít ellene izgatás vádjával, a köteteket elkobozzák, még a nyomdai klisét is. A bíróság szeptemberben 8 nap fogházra ítéli, fellebbez, de 1932. áprilisban az ítéletet másodfokon helybenhagyják, amit szeptemberben a Kúria is megerősít, de 3 évre felfüggeszt.

1931 nyarától haláláig neurotikus tünetei miatt pszichoanalitikus kezelésre jár. Szeptemberben válaszol a moszkvai Sarló és Kalapács újságban megjelent, őt elítélő cikkre, amire véleményüket megváltoztatják, besorolják a proletárirodalommal rokonszenvezők táborába.

 

1932-ben még Szántó Judittal lakik Budapesten, alkalmi munkákból él, Judit fizikai munkát végez, nyomorognak. Részt vesz a Halálbüntetés Ellenes Szövetség munkájában. Júniusban szerkesztésében megjelenik a Valóság című folyóirat. Júliusban a rendőrség letartóztatja Sallai Imrét és Fürst Sándort, az illegális párt vezetőit, és statáriális bíróság elé állítja. Ennek hírére szervezője és lebonyolítója lett a statárium-ellenes akcióknak. Aláírásgyűjtésbe fogott, az íveket az igazságügyi minisztériumban adták át. Júliusban Illyés Gyulával röplapot fogalmaztak meg a halálbüntetés ellen, a röplapokat a rendőrség elkobozza. A bíróság nemzetgyalázás vádjával indít ellenük eljárást, 200 pengő bírságot szabnak ki.. Szeptemberben részt vesz a balatoni írók hetén. Októberben megjelenik ötödik verseskötete. Decemberben Hódmezővásárhelyen előadást tart az új magyar költészetről.

 

1933. januárban Baumgarten-segélyért folyamodott Babits Mihályhoz, amit elnyer. Egyes verseit (Lebukott) illegálisan terjeszti, emiatt az ügyészség beperli. Februárban az illegális kommunista párt utasítására vele szemben elítélő cikkek jelennek meg, egy év múlva kizárják a Pártból, egyesek szerint azért, hogy őt védjék a rendőrségi zaklatásoktól. Áprilisban versei jelennek meg a Nyugatban. Júniusban részt vesz a miskolci író héten, az itt megismert Márton Márta ihlette Óda című versét (Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek...).

 

1934. februárban betegsége miatt Makai Ödönhöz költözik Hódmezővásárhelyre, márciusban itt találkozik Móricz Zsigmonddal. Júliusban visszatér Budapestre, a Szocializmus című folyóirat értelmiségi körével épít ki kapcsolatot, írást jelentet meg. Decemberben megjelenik hatodik verseskötete.

 

1935. januárban Baumgarten díjat kap. Január végén találkozik Thomas Mann-nal Hatvanyéknál. Tavasztól már Gyömrői Edittől kap pszichoanalitikai kezelést, orvosába beleszeret, aki skizofréniát diagnosztizál. Több mai pszichiáter szerint hibás volt a diagnózis és a kezelés, ami rontott József Attila állapotán; valójában depressziós személyiségzavarban szenvedett. Augusztusban a Rádióban szerepel költeményeivel. Augusztusban részt vesz az írók hódmezővásárhelyi találkozóján. Novemberben megírja Levegőt! költeményét (...Aktákba irják, miről álmodoztam s azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg...)

 

1936 januárjában Baumgarten-jutalomban részesítik. Februárban szerkesztésében lát napvilágot a Szép Szó folyóirat első száma. Áprilisban ismét a Rádióban szerepel. Júniusban cseh verseket fordít. Sokat költözik. Decemberben ismét a Rádióba hívják, találkozik Bartók Bélával. Decemberben megjelenik hetedik verseskötete, egy dedikált példányt küld Márai Sándornak. Az év végén ideg-összeroppanás miatt szanatóriumba kerül.

 

1937. januárban a Szép Szó meghívására Magyarországra látogat Thomas Mann, tiszteletére felolvasó estet tartanak, amin részt vesz József Attila, de az erre az alkalomra írt ódáját, "Thomas Mann üdvözlése" a Belügyminisztérium betiltotta. (Te jól tudod, a költő sose lódit, az igazat mondd, ne csak a valódit...) Februárban összeismerkedik Kozmutza Flóra gyógypedagógusnővel, akibe viszonzatlanul beleszeret, Flóra később Illyés Gyula felesége lesz. Megszületnek a Flóra versek. Februárban elhuny Makai Ödön. Márciusban Kakuk Marci hősszínész című írásáért szemérem elleni vétség címén kerül bíróság elé. Áprilisban megírja Születésnapomra című versét. (...Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani!) Májusban a Szép Szó könyvnapi különszámában megjelenik Hazám című szonett ciklusa. (...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... S mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad - édes Hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad!...) Júliusban idegösszeomlást kap, szanatóriumba vonul. Októberben szerepel a magyar rádióban és a pozsonyi rádióban leadják A Dunánál című ódáját. (...s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.) December 2-án Balatonszárszón a Szép Szó vezérkarának társaságában tölti napját, januártól lektori állás várt rá, új kötet megjelenését tervezi, valamint a nősülés gondolata is felmerül. Aznap indult volna Pestre, ám nem volt már számára hely az autóban. December 3-án jókedvűen ebédel, újságot olvas, levelet ír, bevásárol. Este a vasútállomáson megpróbál átbújni az ott veszteglő tehervonat két kocsija között. A szerelvény azonban időközben elindul és halálra gázolja. A MÁV jelentések, csendőrségi jegyzőkönyv is a balesetet támasztják alá, Budavári János szemtanú elmesélte, ahogy a hosszú kabátját elkapta a kerék.

 

Költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében, az a szemléletmód, ahogyan verseiben az »én«-t felépíti, láttatja, összhangban van Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározza a magyar költészet tendenciáit. A második világháború után a szocialista világköltészet ünnepelt vezéregyéniségévé válik, de a Nem, nem, soha! című irredenta verse egészen 1989-ig nem jelenhetett meg nyomtatásban. József Attila nemzetközi szinten a legismertebb magyar költők egyike. Verseit számos nyelvre lefordítják, műveit a világ számos országában tanítják.

 

Verses kötetei:

1. A szépség koldusa (1922) Aratásban, Éhség, A jámbor tehén, Kukoricaföld, Csókkérés tavasszal

2. Nem én kiáltok (1925) Nem én kiáltok, Megfáradt ember, Szegény ember balladája

3. Nincsen apám, se anyám (1929) Tiszta szívvel, Ringató, Klárisok, Tedd a kezed, Áldalak búval, vigalommal

4. Döntsd a tőkét, ne siránkozz (1931) Nyár, Favágó

5. Külvárosi éj (1932) Külvárosi éj

6. Medvetánc (1934) Téli éjszaka, Reménytelenül, Elégia, Óda, Eszmélet, Mama

7. Nagyon fáj (1936) Levegőt!, Kései sirató, A Dunánál, Nagyon fáj, Kész a leltár

Műfordítások (Majakovszkij, Rimbaud, Villon, stb.)

 

Verseit megzenésítették, előadta Koncz Zsuzsa, Kaláka, Hobo, Lovasi András

 

A 3243. GCJAMH geoláda Mezőhegyesi tartózkodási helyéhez vezet.

A 2933. GCHshs geoláda mellszobrához vezet.

A 2364. GCLILL geoláda szintén szobrához vezet.

A 2100. GCJALT geoláda a róla elnevezett lakótelep érdekes pontjait mutatja be.

Az 1505. GCDHAZ geoláda Pőcze Imre nagyapja csőszházához kalauzol.

A 369. GCJATT geoláda a szárszói baleset helyére kísér.